BON

Bony wakacyjne w prezencie
Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź, ile różnych rozwiązań dają Ci bony wakacyjne - podaruj je w prezencie swoim bliskim na wiele okazji.

Bony wakacyjne to wyjątkowe połączenie prostej, eleganckiej formy upominku z bogatą ofertą wycieczek do wyboru. Nie ma mowy o nietrafionym prezencie.

Bony gwarantują wakacyjną swobodę wyboru tym, których obdarujesz:

dowolna forma i wartość prezentu – możesz zamówić dowolną liczbę bonów i łączyć je jak chcesz
dowolny termin i kierunek wyjazdu – bony dają pełną swobodę wyboru imprezy turystycznej z oferty
krajowej i zagranicznej w wybranym terminie
dowolny sposób realizacji bonu – możliwość
płatności bonami za dowolną wycieczkę w biurze
spełnienie dowolnych wakacyjnych marzeń – oferta obejmuje wszystkie rodzaje wycieczek, dzięki czemu
możesz spełnić wakacyjne marzenia o egzotycznym safari czy odpoczynku w SPA
prezent na dowolną okazję – bony wakacyjne sprawdzają się jako prezent na urodziny, ślub
i inne wyjątkowe okazje dla Ciebie i Twoich bliskich.

 

 


 

Bony wakacyjne dla firm
Szukasz oryginalnego sposobu na premiowanie partnerów biznesowych i motywowanie pracowników? A może potrzebujesz sprawdzonego pomysłu na program lojalnościowy dla klientów swojej firmy? Sprawdź, ile możliwości dają bony wakacyjne i zamów je z korzyścią dla biznesu.

Bony wakacyjne to wyjątkowe połączenie prostej, eleganckiej formy nagrody z bogatą ofertą wycieczek do wyboru. Buduj relacje biznesowe w oparciu o zoptymalizowane rozwiązania.

Bony wakacyjne to jedno rozwiązanie dla wielu obszarów biznesowych w firmie.
Jak skutecznie możesz je wykorzystać?

Motywuj i wyróżniaj pracowników firmy
Nagradzaj za wyniki
Premiuj najlepszych partnerów biznesowych
Buduj i nagradzaj lojalność klientów
Zyskaj narzędzie do akcji promocyjnych i barterowych

 

 

 


 

Sposób zamawiania i realizacji bonów
Zamów bony wakacyjne wysyłając e-mail na adres biuro@leveltravel.pl , lub dzwoniąc pod numery

 

tel: (22) 862 50 70,  kom: 791 53 50 70
Zamów bon sam lub skomponuj ze znajomymi prezent ślubny.
Bony wyślemy pocztą na wskazany przez Ciebie adres!
Obdarowane osoby mogą zakupić wycieczkę z naszej oferty w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji bonów.
 

 


 

Regulamin sprzedaży i realizacji bonów wakacyjnych

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne
Bony wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do wymiany na usługi turystyczne świadczone przez touroperatorów, dostępnych w naszym biurze podróży.
Emitentem bonów wakacyjnych - zwanym dalej Sprzedawcą - jest Biuro Podróży Bertur.
Emitent bonów każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert z listy imprez turystycznych, które mogą być opłacone bonami turystycznymi.
Bony wakacyjne są wystawiane tylko na okaziciela.

 

 

 

§ 2 Okres ważności i realizacji
Bony wakacyjne są ważne 12 miesięcy.
W okresie ważności bonów wakacyjnych należy dokonać rezerwacji usługi turystycznej. Realizacja usługi turystycznej może nastąpić po terminie ważności bonów.
Po upływie daty ważności, bony wakacyjne nie mogą być realizowane.
Jeżeli bony wakacyjne nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Posiadacza bonów, bony takie uważane są za przeterminowane i nie mogą być przedłużone.
Bony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, przelewem lub innej formie pieniężnej.
Jeśli wartość zarezerwowanej oferty jest niższa od wartości bonów, kwotę będącej różnicą, Posiadacz bonów nie będzie mógł wykorzystać przy płatności za kolejną wycieczkę.
Jeśli wartość zarezerwowanej oferty jest wyższa od wartości bonów, Posiadacz bonów dopłaca różnicę, przelewem lub gotówką.

 

 

 

§ 3 Sposób realizacji
Bony wakacyjne można zrealizować:
Dokonując rezerwację w Biurze Podróży lub na stronie internetowej leveltravel
Po wyborze oferty Posiadacz bonów dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek (podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej).
Bony wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki lub dopłaty za wycieczkę.
W dniu dokonania rezerwacji Posiadacz bonów zobowiązany jest przesłać mailem na adres elektroniczny, wskazany przez konsultanta, kopię posiadanych bonów albo dostarczyć osobiście oryginały bonów wakacyjnych do najbliższego salonu sprzedaży.
Po otrzymaniu bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji przez doradcę, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji.
Datą realizacji bonu jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.

 

 

 

§ 4 Rezygnacja z imprezy turystycznej
Rezygnacja przez Posiadacza bonów wakacyjnych z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności złożonego do emitenta bonów.
W przypadku gdy Posiadacz bonów wakacyjnych w okresie ich ważności:
rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, która częściowo lub w całości została opłacona bonami wakacyjnymi, nie rozpocznie imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości bonami wakacyjnymi z powodów niezależnych od Biura Podróży Bertur lub touroperatorów będących partnerami Biura Podróży Bertur, posiadaczowi przysługuje zwrot bonów wakacyjnych o wartości uwzględniającej potrącenie przez emitenta bonów kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją.
Bony turystyczne zwrócone Posiadaczowi po potrąceniu, zgodnie z ust. 3 powyżej, zachowują pierwotny termin ważności, który biegnie na nowo.
W przypadku, kiedy Posiadacz bonów wakacyjnych zrealizowanych w okresie ważności bonów, rezygnuje z imprezy turystycznej po upływie terminu ważności bonów, Bertur Biuro Podróży nie zwraca Posiadaczowi zrealizowanych bonów ani ich wartości.
Zwroty bonów wakacyjnych w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości bonami wakacyjnymi odbywają się tylko i wyłącznie bonami wakacyjnymi.

 

 

 

§ 5 Reklamacje
Reklamacje z tytułu wycieczek zakupionych za pośrednictwem Sprzedającego, Posiadacze bonów winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej, którą wykupili.

 

 

 

§ 6 Klauzula o danych osobowych
Posiadacz bonów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez emitenta bonów w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie na podany przeze Posiadacza bonów adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez emitenta bonów o usługach własnych oraz o usługach i produktach partnerów handlowych emitenta bonów. Administratorem danych osobowych jest emitent bonów Bertur Biuro Podróży. Podanie danych przez Posiadacza bonów jest dobrowolne, jak również przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych, kontroli ich oraz ich poprawiania.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe
Za utratę bonów wakacyjnych po ich dostarczeniu, odpowiedzialny jest Posiadacz. W przypadku utraty bonów Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe bony.
Posiadacz bonów zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże bony o ogólnych warunkach korzystania z bonów Sprzedawcy oraz o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, publikowanego na stronach internetowych emitenta bonów.
Regulamin realizacji bonów wakacyjnych stanowi integralną część każdego zamówienia na bony wakacyjne..
Posiadacz bonów, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji bonów wakacyjnych.